نمایش همه خدمات   نمایش همه خدمات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

برترین خدمات را
با ما تجربه کنید

برترین خدمات را

با ما تجربه کنید

  نمایش همه پزشکان   نمایش همه پزشکان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

برترین پزشکان را
از ما بخواهید

برترین پزشکان را

از ما بخواهید

به صفحه کلینیک ما
خوش آمدید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط

بخش ها

دپارتمان های ما

ویژگی ها

برخی از ویژگی های ما

تعدادی از ویژگی های کلینیک ما

کرکنان حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات اورژانس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پزشکان متخصص

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات 24 ساعته

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

جدول زمانی

جدول زمانی وقت ملاقات

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00

Dr. Farahnaz Reyhanifar

View Profile
14:00 - 00:00
Dr. Farahnaz Reyhanifar
14:00 - 00:00
Dr. Nahid Bihamta
07:30

Dr. Ali Zadimani

View Profile
13:00 - 07:30
Dr. Ali Zadimani
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar

Dr. Ali Zadimani

View Profile
13:00 - 07:30
Dr. Ali Zadimani
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar

Dr. Ali Zadimani

View Profile
13:00 - 07:30
Dr. Ali Zadimani
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar

Dr. Ali Zadimani

View Profile
13:00 - 07:30
Dr. Ali Zadimani
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar

Dr. Ali Zadimani

View Profile
13:00 - 07:30
Dr. Ali Zadimani
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar

Dr. Ali Zadimani

View Profile
13:00 - 07:30
Dr. Ali Zadimani
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
08:00

Dr. Farahnaz Reyhanifar

View Profile
10:00 - 08:00
Dr. Farahnaz Reyhanifar

Ms Elham Bayrami

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Elham Bayrami

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

دکتر فاطمه حمیدی

View Profile
16:30 - 08:00
دکتر فاطمه حمیدی

Ms Elham Bayrami

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Elham Bayrami

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Elham Bayrami

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Elham Bayrami

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

دکتر فاطمه حمیدی

View Profile
09:00 - 08:00
دکتر فاطمه حمیدی

Dr. Kobra Mohammadi

View Profile
10:00 - 08:00
Dr. Kobra Mohammadi

Ms Elham Bayrami

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Elham Bayrami

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Dr. Farahnaz Reyhanifar

View Profile
10:00 - 08:00
Dr. Farahnaz Reyhanifar

Ms Elham Bayrami

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Elham Bayrami

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

دکتر فاطمه حمیدی

View Profile
15:30 - 08:00
دکتر فاطمه حمیدی

Dr. Mastaneh Vosough Tehrani

View Profile
10:00 - 08:00
Dr. Mastaneh Vosough Tehrani

Ms Elham Bayrami

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Elham Bayrami

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

دکتر نگار طاهری

View Profile
14:00 - 08:00
دکتر نگار طاهری
09:00

Dr. Javad Kiani

View Profile
10:30 - 09:00
Dr. Javad Kiani

Dr. Farhad Mokari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Mohammad Reza Golgun

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Mohammad Reza Golgun

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Shahram Rafizadeh

View Profile
14:30 - 09:00
Dr. Shahram Rafizadeh

Dr. Sasan Ganjali Beig

View Profile
21:00 - 09:00
Dr. Sasan Ganjali Beig

Dr. Javad Kiani

View Profile
10:30 - 09:00
Dr. Javad Kiani
13:00 - 09:00
Dr. Ali Valizadeh

Dr. Farhad Mokari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Najafi Hashtroudi

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Najafi Hashtroudi

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
14:30 - 09:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr

Dr. Sasan Ganjali Beig

View Profile
21:00 - 09:00
Dr. Sasan Ganjali Beig

Dr. Javad Kiani

View Profile
10:30 - 09:00
Dr. Javad Kiani

Dr. Farhad Mokari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Hussein Charandabi

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Hussein Charandabi

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Shahram Rafizadeh

View Profile
14:30 - 09:00
Dr. Shahram Rafizadeh

Dr. Sasan Ganjali Beig

View Profile
21:00 - 09:00
Dr. Sasan Ganjali Beig

Dr. Javad Kiani

View Profile
10:30 - 09:00
Dr. Javad Kiani

Dr. Hamdallah Alipour

View Profile
12:30 - 09:00
Dr. Hamdallah Alipour

Dr. Farhad Mokari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Najafi Hashtroudi

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Najafi Hashtroudi

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
14:30 - 09:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr

Dr. Sasan Ganjali Beig

View Profile
21:00 - 09:00
Dr. Sasan Ganjali Beig

Dr. Javad Kiani

View Profile
10:30 - 09:00
Dr. Javad Kiani

Dr. Farhad Mokari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Shahram Rafizadeh

View Profile
14:30 - 09:00
Dr. Shahram Rafizadeh

Dr. Sasan Ganjali Beig

View Profile
21:00 - 09:00
Dr. Sasan Ganjali Beig

Dr. Farhad Mokari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Hamed Barzegari

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Hamed Barzegari

Dr. Najafi Hashtroudi

View Profile
13:00 - 09:00
Dr. Najafi Hashtroudi

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Sasan Ganjali Beig

View Profile
15:00 - 09:00
Dr. Sasan Ganjali Beig

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
16:00 - 09:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr
09:30

Dr. Abbas Mokhtarkhani

View Profile
00:30 - 09:30
Dr. Abbas Mokhtarkhani

Dr. Farnaz Tavakoli

View Profile
14:00 - 09:30
Dr. Farnaz Tavakoli

Dr. Farnaz Tavakoli

View Profile
14:00 - 09:30
Dr. Farnaz Tavakoli

Dr. Farnaz Tavakoli

View Profile
14:00 - 09:30
Dr. Farnaz Tavakoli

Dr. Abbas Mokhtarkhani

View Profile
00:30 - 09:30
Dr. Abbas Mokhtarkhani

Dr. Farnaz Tavakoli

View Profile
13:00 - 09:30
Dr. Farnaz Tavakoli
10:00

Dr. Batul Nasir Oghli

View Profile
00:00 - 10:00
Dr. Batul Nasir Oghli
12:00 - 10:00
Dr. Aziz Nouri

Dr. Behnaz Najafnejad

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Behnaz Najafnejad

Dr. Elham Mehdizadeh Far

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Elham Mehdizadeh Far

Dr. Ismail Mehran

View Profile
12:30 - 10:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Morteza Moghimi Oskouei

View Profile
14:00 - 10:00
Dr. Morteza Moghimi Oskouei
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah
00:00 - 10:00
Dr. Nahid Bihamta

Dr. Ayub Omidi

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Ayub Omidi

Dr. Behzad Ghaffarloo

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Behzad Ghaffarloo

Dr. Marjan Amini

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Marjan Amini

Dr. Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Samad Mahmoudi Rashid
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Marzieh Taghizadeh

View Profile
11:00 - 10:00
Dr. Marzieh Taghizadeh

دکتر محمد باقری

View Profile
11:30 - 10:00
دکتر محمد باقری

Dr. Aziz Nouri

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Aziz Nouri

Dr. Elham Mehdizadeh Far

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Elham Mehdizadeh Far

Dr. Mahmoud Nateghi

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Mahmoud Nateghi

Dr. Morteza Moghimi Oskouei

View Profile
14:00 - 10:00
Dr. Morteza Moghimi Oskouei
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Marzieh Taghizadeh

View Profile
11:00 - 10:00
Dr. Marzieh Taghizadeh

Dr. Ayub Omidi

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Ayub Omidi

Dr. Behnaz Najafnejad

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Behnaz Najafnejad

Dr. Behzad Ghaffarloo

View Profile
12:30 - 10:00
Dr. Behzad Ghaffarloo

Dr. Marjan Amini

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Marjan Amini

Dr. Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Samad Mahmoudi Rashid
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Ayub Omidi

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Ayub Omidi

Dr. Aziz Nouri

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Aziz Nouri

Dr. Kamran Zafardoust

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Kamran Zafardoust

Dr. Mohammad Valizadeh

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Mohammad Valizadeh

Dr. Negar Yahyazadeh

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Negar Yahyazadeh

Dr. Morteza Moghimi Oskouei

View Profile
14:00 - 10:00
Dr. Morteza Moghimi Oskouei
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Ismail Mehran

View Profile
12:30 - 10:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Marjan Amini

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Marjan Amini

Dr. Mohammad reza samadi

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Mohammad reza samadi

Dr. Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Samad Mahmoudi Rashid
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah
14:00 - 10:00
Dr. Vahid Zijah
10:30

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Mohammad Reza Moosapour

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Dr. Seyed Ali Cheraghi

View Profile
12:30 - 10:30
Dr. Seyed Ali Cheraghi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Mohammad Reza Moosapour

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Mohammad Reza Moosapour

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Dr. Seyed Ali Cheraghi

View Profile
12:30 - 10:30
Dr. Seyed Ali Cheraghi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Mohammad Reza Moosapour

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Mohammad Reza Moosapour

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Dr. Mitra Nazarian

View Profile
11:30 - 10:30
Dr. Mitra Nazarian

Dr. Ayub Omidi

View Profile
12:00 - 10:30
Dr. Ayub Omidi

Dr. Seyed Ali Cheraghi

View Profile
12:30 - 10:30
Dr. Seyed Ali Cheraghi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Mohammad Reza Moosapour

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Dr. Alireza Nik Niaz

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Alireza Nik Niaz
11:00

دکتر محمد باقری

View Profile
12:30 - 11:00
دکتر محمد باقری

Dr. Hashem Pouya

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Hashem Pouya

Dr. Davood Nourizadeh

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Davood Nourizadeh

Dr. Mohammad Taghi Majidpour

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Mohammad Taghi Majidpour

Mr Tohid Hamrahpour

View Profile
14:00 - 11:00
Mr Tohid Hamrahpour

Dr. Hashem Pouya

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Hashem Pouya

Dr. Zainul Abedin Noor Cheshmeh

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Zainul Abedin Noor Cheshmeh

Mr Tohid Hamrahpour

View Profile
14:00 - 11:00
Mr Tohid Hamrahpour

دکتر فاطمه حیدری

View Profile
17:00 - 11:00
دکتر فاطمه حیدری

Dr. Ali Zadimani

View Profile
14:00 - 11:00
Dr. Ali Zadimani
11:30

Dr. Majid Fahmi

View Profile
13:00 - 11:30
Dr. Majid Fahmi
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari

Dr. Mohammad Ali Asl Monadi

View Profile
00:30 - 11:30
Dr. Mohammad Ali Asl Monadi

Dr. Majid Fahmi

View Profile
13:00 - 11:30
Dr. Majid Fahmi
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
12:00

Dr. Vali Ahmadi

View Profile
13:30 - 12:00
Dr. Vali Ahmadi

Dr. Seyyed Rasool Hosseini

View Profile
14:00 - 12:00
Dr. Seyyed Rasool Hosseini

Dr. Leila Shabahang

View Profile
13:00 - 12:00
Dr. Leila Shabahang

Dr. reza Khalili Dizaji

View Profile
13:30 - 12:00
Dr. reza Khalili Dizaji

Dr. Vali Ahmadi

View Profile
13:30 - 12:00
Dr. Vali Ahmadi

Dr. Leila Shabahang

View Profile
13:00 - 12:00
Dr. Leila Shabahang

Dr. Vali Ahmadi

View Profile
13:30 - 12:00
Dr. Vali Ahmadi

Dr. Vali Ahmadi

View Profile
13:30 - 12:00
Dr. Vali Ahmadi

Dr. Batul Nasir Oghli

View Profile
14:00 - 12:00
Dr. Batul Nasir Oghli

Dr. Seyyed Rasool Hosseini

View Profile
14:00 - 12:00
Dr. Seyyed Rasool Hosseini

Dr. Abbas Ali Judi

View Profile
12:30 - 12:00
Dr. Abbas Ali Judi
12:30

Dr. Mitra Nazarian

View Profile
13:30 - 12:30
Dr. Mitra Nazarian

دکتر عاطفه حمیدی

View Profile
14:00 - 12:30
دکتر عاطفه حمیدی

دکتر فهیمه کاظمی

View Profile
16:30 - 12:30
دکتر فهیمه کاظمی
13:00

Dr. Mohammad Fakhrzadeh

View Profile
14:00 - 13:00
Dr. Mohammad Fakhrzadeh

دکتر رضا جوادی

View Profile
21:30 - 13:00
دکتر رضا جوادی

Dr. Mohammad Fakhrzadeh

View Profile
14:00 - 13:00
Dr. Mohammad Fakhrzadeh

دکتر فهیمه کاظمی

View Profile
23:00 - 13:00
دکتر فهیمه کاظمی

Dr. Hassan Kalaghichi Azar

View Profile
16:00 - 13:00
Dr. Hassan Kalaghichi Azar

Dr. Mohammad Fakhrzadeh

View Profile
14:00 - 13:00
Dr. Mohammad Fakhrzadeh

دکتر عاطفه حمیدی

View Profile
13:30 - 13:00
دکتر عاطفه حمیدی

Dr. Nader Ezzati

View Profile
14:00 - 13:00
Dr. Nader Ezzati
13:30
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi

دکتر فهیمه کاظمی

View Profile
22:00 - 13:30
دکتر فهیمه کاظمی
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi

دکتر رضا جوادی

View Profile
23:00 - 13:30
دکتر رضا جوادی
14:00

دکتر فاطمه حیدری

View Profile
17:30 - 14:00
دکتر فاطمه حیدری

دکتر رضا کریمی

View Profile
17:00 - 14:00
دکتر رضا کریمی

دکتر رضا کریمی

View Profile
17:00 - 14:00
دکتر رضا کریمی
15:00

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
19:00 - 15:00
Ms Mansureh Gilzad

Dr. Ali Zadimani

View Profile
21:00 - 15:00
Dr. Ali Zadimani

Dr. Ali Zadimani

View Profile
21:00 - 15:00
Dr. Ali Zadimani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
19:00 - 15:00
Ms Mansureh Gilzad

Dr. Ali Zadimani

View Profile
21:00 - 15:00
Dr. Ali Zadimani

Dr. Ali Zadimani

View Profile
21:00 - 15:00
Dr. Ali Zadimani

Dr. Ali Zadimani

View Profile
21:00 - 15:00
Dr. Ali Zadimani
15:30

Dr. Farshad Tavousi

View Profile
17:30 - 15:30
Dr. Farshad Tavousi

Dr. Kobra Mohammadi

View Profile
17:00 - 15:30
Dr. Kobra Mohammadi
16:00
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Hassan Kalaghichi Azar

View Profile
19:00 - 16:00
Dr. Hassan Kalaghichi Azar

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
21:00 - 16:00
Dr. Mohammad Reza Moosapour
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Masih Kuchakzadeh

View Profile
18:00 - 16:00
Dr. Masih Kuchakzadeh

Dr. Farhad Mokari

View Profile
19:00 - 16:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Hussein Charandabi

View Profile
20:00 - 16:00
Dr. Hussein Charandabi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
21:00 - 16:00
Dr. Mohammad Reza Moosapour
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Mastaneh Vosough Tehrani

View Profile
18:00 - 16:00
Dr. Mastaneh Vosough Tehrani

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi
20:00 - 16:00
Dr. Ali Valizadeh

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
21:00 - 16:00
Dr. Mohammad Reza Moosapour
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Masih Kuchakzadeh

View Profile
18:00 - 16:00
Dr. Masih Kuchakzadeh

Dr. Farhad Mokari

View Profile
19:00 - 16:00
Dr. Farhad Mokari

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
21:00 - 16:00
Dr. Mohammad Reza Moosapour
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Farnaz Tavakoli

View Profile
19:00 - 16:00
Dr. Farnaz Tavakoli

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
21:00 - 16:00
Dr. Mohammad Reza Moosapour
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah

Dr. Najafi Hashtroudi

View Profile
20:00 - 16:00
Dr. Najafi Hashtroudi

Dr. Mohammad Reza Moosapour

View Profile
21:00 - 16:00
Dr. Mohammad Reza Moosapour
02:00 - 16:00
Dr. Vahid Zijah
16:30

Dr. Hashem Pouya

View Profile
17:30 - 16:30
Dr. Hashem Pouya
17:00

Dr. Parisa Hbibollahzadeh

View Profile
18:00 - 17:00
Dr. Parisa Hbibollahzadeh

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr

Dr. Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Samad Mahmoudi Rashid

Dr. Alireza Valaei Oskouei

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Alireza Valaei Oskouei
20:00 - 17:00
Dr. Siamak Farzaneh

Mr Behrang Tayari

View Profile
20:00 - 17:00
Mr Behrang Tayari

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr
19:00 - 17:00
Dr. Taraneh Majidi

Dr. Zainul Abedin Noor Cheshmeh

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Zainul Abedin Noor Cheshmeh

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Abbas Ali Judi

View Profile
18:00 - 17:00
Dr. Abbas Ali Judi

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr
19:00 - 17:00
Dr. Hosseinpour

Dr. Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Samad Mahmoudi Rashid

Dr. Alireza Valaei Oskouei

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Alireza Valaei Oskouei

Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari

Mr Behrang Tayari

View Profile
20:00 - 17:00
Mr Behrang Tayari

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran
19:00 - 17:00
Dr. Alireza Sedighi

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr
19:00 - 17:00
Dr. Taraneh Majidi

Dr. Zainul Abedin Noor Cheshmeh

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Zainul Abedin Noor Cheshmeh

Dr. Mohammad Reza Golgun

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Mohammad Reza Golgun

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Parisa Hbibollahzadeh

View Profile
18:00 - 17:00
Dr. Parisa Hbibollahzadeh

Dr. Ayatollah Ayat Mehr

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Ayatollah Ayat Mehr

Dr. Hamdallah Alipour

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Hamdallah Alipour
19:00 - 17:00
Dr. Hosseinpour

Dr. Samad Mahmoudi Rashid

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Samad Mahmoudi Rashid

Dr. Alireza Valaei Oskouei

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Alireza Valaei Oskouei

Mr Behrang Tayari

View Profile
20:00 - 17:00
Mr Behrang Tayari

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Kamran Zafardoust

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Kamran Zafardoust
19:00 - 17:00
Dr. Karim Shahrara

Dr. Seyyed Mohammad Sadr Kabir

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Seyyed Mohammad Sadr Kabir

Dr. Shadi Mashhouni

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Shadi Mashhouni

Dr. Vahid Shia zadeh

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Vahid Shia zadeh

Dr. Mohammad reza samadi

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Mohammad reza samadi

Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari
21:00 - 17:00
Dr. Reza Pakdel

Dr. Farshad Tavousi

View Profile
22:00 - 17:00
Dr. Farshad Tavousi
19:00 - 17:00
Dr. vafaee
17:30

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Ayub Omidi

View Profile
19:00 - 17:30
Dr. Ayub Omidi
18:00

Dr. ali Guganian

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. ali Guganian
20:00 - 18:00
Dr. Aziz Nouri

Dr. Manijeh Haghbin

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Manijeh Haghbin
20:00 - 18:00
Ms neda Yoshari
21:00 - 18:00
Dr. Reza Pakdel

Dr. Mohammad Taghi Majidpour

View Profile
19:00 - 18:00
Dr. Mohammad Taghi Majidpour

Dr. Seyyed Mohammad Sadr Kabir

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Seyyed Mohammad Sadr Kabir
20:00 - 18:00
Ms neda Yoshari
21:00 - 18:00
Dr. Reza Pakdel
20:00 - 18:00
Dr. Aziz Nouri

Dr. Batul Nasir Oghli

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Batul Nasir Oghli
21:00 - 18:00
Dr. Reza Pakdel

Dr. Manijeh Haghbin

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Manijeh Haghbin

Dr. Masoumeh Bamdad

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Masoumeh Bamdad

Dr. Seyyed Mohammad Sadr Kabir

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Seyyed Mohammad Sadr Kabir
20:00 - 18:00
Ms neda Yoshari
21:00 - 18:00
Dr. Reza Pakdel

Dr. ali Guganian

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. ali Guganian
20:00 - 18:00
Dr. Aziz Nouri
21:00 - 18:00
Dr. Reza Pakdel
18:30

Dr. Nasser Moayednia

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. Nasser Moayednia

Dr. ali Guganian

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. ali Guganian

Dr. Nasser Moayednia

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. Nasser Moayednia

Dr. Nasser Moayednia

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. Nasser Moayednia
20:00 - 18:30
Ms Sahar Zeinali

Dr. ali Guganian

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. ali Guganian

Dr. Nasser Moayednia

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. Nasser Moayednia
20:00 - 18:30
Ms Sahar Zeinali

Dr. Mahmoud Rafati

View Profile
19:30 - 18:30
Dr. Mahmoud Rafati

Dr. Nasser Moayednia

View Profile
20:00 - 18:30
Dr. Nasser Moayednia
19:00

Dr. Kobra Mohammadi

View Profile
20:00 - 19:00
Dr. Kobra Mohammadi

Dr. Abolfazl Hatami

View Profile
21:00 - 19:00
Dr. Abolfazl Hatami

Dr. Rahim Asghari Azar

View Profile
20:00 - 19:00
Dr. Rahim Asghari Azar

Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

View Profile
21:00 - 19:00
Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

Dr. Abolfazl Hatami

View Profile
21:00 - 19:00
Dr. Abolfazl Hatami

Dr. Mitra Nazarian

View Profile
20:00 - 19:00
Dr. Mitra Nazarian

Dr. Rahim Asghari Azar

View Profile
20:00 - 19:00
Dr. Rahim Asghari Azar

Dr. Leila Shabahang

View Profile
20:00 - 19:00
Dr. Leila Shabahang

Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

View Profile
21:00 - 19:00
Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

Dr. Touraj Rousta

View Profile
23:59 - 19:00
Dr. Touraj Rousta
19:30

Dr. Hossein Hosseinzadeh

View Profile
07:30 - 19:30
Dr. Hossein Hosseinzadeh

Dr. Mohammad Fathollahzadeh

View Profile
07:30 - 19:30
Dr. Mohammad Fathollahzadeh

Dr. Hossein Hosseinzadeh

View Profile
07:30 - 19:30
Dr. Hossein Hosseinzadeh
20:00

Dr. Ehsan Ghavidel

View Profile
22:00 - 20:00
Dr. Ehsan Ghavidel

Dr. Touraj Rousta

View Profile
12:00 - 20:00
Dr. Touraj Rousta

Dr. Farshad Tavousi

View Profile
22:00 - 20:00
Dr. Farshad Tavousi

Dr. Ehsan Ghavidel

View Profile
22:00 - 20:00
Dr. Ehsan Ghavidel

Dr. Touraj Rousta

View Profile
00:00 - 20:00
Dr. Touraj Rousta

Dr. Farshad Tavousi

View Profile
22:00 - 20:00
Dr. Farshad Tavousi

Dr. Ehsan Ghavidel

View Profile
22:00 - 20:00
Dr. Ehsan Ghavidel

Dr. Touraj Rousta

View Profile
00:00 - 20:00
Dr. Touraj Rousta
20:30

Dr. Shalaleh Mousavi Kia

View Profile
22:00 - 20:30
Dr. Shalaleh Mousavi Kia

Dr. Shalaleh Mousavi Kia

View Profile
22:00 - 20:30
Dr. Shalaleh Mousavi Kia

Dr. Shalaleh Mousavi Kia

View Profile
22:00 - 20:30
Dr. Shalaleh Mousavi Kia

اعضا

برخی از پزشکان ما

برای انجام آزمایش به پزشک نیاز دارید؟

هم اکنون وقت ملاقات خود را درخواست نمایید

22

سال تجربه

390

پزشک متخصص

559

اتاق مدرن

6930

بیماران راضی

اخبار

آخرین مطالب سایت

سلامت دندان ها

اهمیت به سلامت در زندگی پرشتاب امروزه نقش مهمی را ایفا می‌کند و همین امر باعث شده است…

مراقب چشم هایتان باشید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.…

درمان پوستی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.…