اخبار

ساعات ملاقات

ساعات ملاقات: ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2:30  تا 4 ساعات سرو غذا: صبحانه: 9-6      …

تلفنخانه مرکزی

این واحد در طبقه همکف بیمارستان جنب دفتر مدیرعامل و روابط عمومی بیمارستان قرار دارد و بصورت 24 ساعته و…

امور مالی و حسابداری

واحد امور مالی در ساختمان شماره 2 ( اداری) طبقه دوم آن واقع گردیده است و امور مربوطه به هزینه…

روابط عمومی و امور رفاهی

روابط عمومی بیمارستان در سالن همکف در کنار رئیس دفتر مدیرعامل واقع شده است و یکی دیگر از قابل دسترس…

مسئول دفتر مدیر عامل

اتاق مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان در سالن همکف واقع شده است و یکی از قابل دسترس ترین واحدها به همه…

ارزشهای بیمارستان بهبود

کرامت انسانی حق تقدم بهبود مستمر ایمنی بیمار مشارکت و کار تیمی آخرین اخبار و مطالب سایت ۲۷-۱۰-۹۹ بازدید مدیرعامل…

چشم انداز بیمارستان بهبود

ما بر آنیم با ارائه خدمات موثر ، مطلوب و ایمن همواره به عنوان یک بیمارستان خصوصی تراز اول کشور…