Online Appointment Form

Behbud International Hospital

İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərində yerləşən yüksək ixtisaslaşmiş hospital.

Behbud Hospital
Iran Islam Respublikası
Təbriz Şəhəri
Cənubi Ərteş küçəsi Saat meydanına qalmış
Tel: +98 41331555
Fax: +98 41331556666